ΕΟΠΥΥ

Συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο με ΕΟΠΥΥ “Το φυσικοθεραπευτήριο Physiosense είναι συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο με ΕΟΠΥΥ” Τα παραπεμπτικά για συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο με ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να θεωρούνται από τον ελεγκτή Ιατρό εντός 10ημέρου (μαζί με τα Σαββατοκύριακα) Εάν το παραπεμπτικό εκδίδεται από Κλινική ή Νοσοκομείο, χρειάζεται επιπλέον στρογγυλή σφραγίδα.