ΕΟΠΥΥ

Συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο με ΕΟΠΥΥ

“Το φυσικοθεραπευτήριο Physiosense είναι συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο με ΕΟΠΥΥ”
  • Τα παραπεμπτικά για συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο με ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να θεωρούνται από τον ελεγκτή Ιατρό εντός 10ημέρου (μαζί με τα Σαββατοκύριακα)
  • Εάν το παραπεμπτικό εκδίδεται από Κλινική ή Νοσοκομείο, χρειάζεται επιπλέον στρογγυλή σφραγίδα.