ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εξοπλισμός Φυσικοθεραπευτηρίου

Στο Physiosense ο εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου είναι από τους πλέον εξελιγμένους.

Φροντίζουμε συνεχώς, ώστε ο εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου στο Physiosense να βελτιώνεται, ως απαιτείται με την ανάπτυξη και πρόοδο της φυσικοθεραπείας.

Ο εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου στο Physiosense περιλαμβάνει: μαγνητικά πεδία, tecar therapy, κρουστικό υπέρηχο, ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχο, laser, δινόλουτρο, παραφινόλουτρο, bio-feedback, μικροκυματική διαθερμία και διαθερμία υπέρυθρης ακτινοβολίας.

“Το φυσικοθεραπευτήριο είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.