ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διαθερμία υπέρυθρης ακτινοβολίας

Τι είναι η διαθερμία υπέρυθρης ακτινοβολίας και που εφαρμόζεται.

Η διαθερμία υπέρυθρης ακτινοβολίας παράγεται συνήθως από νηματοειδής λαπτήρες βολφραμίου που βρίσκεται σε μεταλλικό ανακλαστή.
Η διαθερμία υπέρυθρης ακτινοβολίας εφαρμόζεται:

Σε υποξείες και χρόνιες τραυματικές και φλεγμονώδεις καταστάσεις

Σε οσφυαλγία

Σε αυχενικό σύνδρομο

Σε τραυματισμούς περιφερικών νεύρων