ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

Μικροκυματική διαθερμία

Μικροκυματική διαθερμία και τα αποτελέσμτα της μεθόδου

Η διαθερμία μικροκυμάτων είναι μια συσκευή εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοφωνικής συχνότητας. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όπως διαδίδεται μέσα στους ιστούς, απορροφάται από αυτούς και μετατρέπεται σε θερμότητα.
Τα αποτελέσματα της Μικροκυματικής Διαθερμίας είναι:

Αύξηση αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας

Αύξηση μεταβολισμού

• Αύξηση της τοπικής έκκρισης αδενών

Ελάττωση του μυικού σπασμού

Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Μείωση της σκληρότητας των αρθρώσεων