ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ

Παραφινόλουτρο

Εφαρμογές και χρήση – Που αντενδείκνυται το παραφινόλουτρο

Το παραφινόλουτρο είναι μια συσκευή θέρμανσης της παραφίνης με την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της θερμοκρασίας επιφανειακά. Εφαρμόζεται κυρίως στα άκρα χείρα και άκρο πόδα, όπου ο ασθενής βυθίζει το μέλος του μέσα στην υγρή παραφίνη και όταν το βγάζει, η παραφίνη στεγνώνει δημιουργώντας ένα “γάντι” το οποίο εγκλωβίζει την θερμότητα. Το παραφινόλουτρο χρησιμοποιείται σε υποξείες και χρόνιες αρθροπάθειες. Η χρήση του αντενδείκνυται σε ανοιχτά τραύματα και μολύνσεις του δέρματος, σε αγγειοπάθειες και σε οξείες φλεγμονές.