Η προσέγγιση φυσικοθεραπείας στο Physiosense

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η πρώτη επίσκεψη περιλαμβάνει έναν πλήρη έλεγχο, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος. Ο φυσικοθεραπευτής λαμβάνει το ιστορικό σας και ανιχνεύει την καθημερινότητά σας, με σκοπό να έχει μια ακριβή και πλήρη εικόνα του προβλήματός σας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ:

Καταρτίζουμε για εσάς, ένα στοχευμένο θεραπευτικό πλάνο, το οποίο είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες σας και μπορεί να αποτελείται από συνδιασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της αποκατάστασης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

Είμαστε δίπλα σας τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και μετά το πέρας αυτής.

«Το φυσικοθεραπευτήριο είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.