ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μετεγχειρητικής αποκατάστασης και καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας μιας χειρουργικής επέμβασης. Κύριος στόχος είναι ο ασθενής να επανέλθει, ώστε να είναι ικανός να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες, δηλαδή να επιτευχθεί η μέγιστη κινητική ικανότητα. Αυτός είναι και ο βασικός κανόνας του Φυσικοθεραπευτή.
Είναι γεγονός πως η ιατρική επιστήμη έχει πραγματοποιήσει άλματα τις τελευταίες δεκαετίες, γνωρίζοντας πως υπάρχουν αρκετές παθήσεις στις οποίες για να επιτευχθεί η πλήρης ίαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι καταλήγουν στην χειρουργική επιλογή.
Μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης, ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον χειρουργό ιατρό για την ακριβή διαδικασία που εφάρμοσε.
Ο Φυσικοθεραπευτής θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, έχοντας θέσει στόχους, οι οποίοι θα είναι ρεαλιστικοί, μετρίσιμοι και εφικτοί να επιτευχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Οι βασικοί κανόνες της φυσικοθεραπείας μετά από κάθε χειρουργείο είναι:

Μείωση του πόνου

Κινητοποίηση του ασθενή

Βελτίωση της καρδιοαγγειακής του λειτουργίας

Αύξηση της κινητικότητας

Μείωση του οιδήματος

Αύξηση της μυικής ισχύος

Αύξηση της ιδιοδεκτικότητας

Εκπαίδευση του ασθενή και των μελών της οικογένειας για σταδιακή επανένταξη του ασθενη.