ΑΚΑΝΘΑ ΠΤΕΡΝΑΣ

Άκανθα Πτέρνας

Προδιαθεσιακοί παράγοντες και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Η άκανθα πτέρνας είναι μια εναπόθεση ασβεστίου, η οποία προκαλεί μια οστική προεξοχή στο κάτω μέρος του οστού της πτέρνας. Είναι μία πολύ συνηθισμένη αιτία πόνου στην περιοχή του άκρου πόδα.
Συχνά συνδέεται με την ύπαρξη πελματιαίας απονευρωσίτιδας, μιας επώδυνης φλεγμονής του συνδετικού ιστού που εκτείνεται από την πτέρνα έως τα δάκτυλα (πελματιαία απονεύρωση).
Όταν η φλεγμονή αυτή δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα, ο οργανισμός δημιουργεί οστεοβλάστες στην περιοχή, οι οποίοι με τη σειρά τους σχηματίζουν τις οστικές προεξοχές / ασβεστώματα, γνωστές ως άκανθες.

Τα συμπτώματα της άκανθας πτέρνας είναι ο έντονος τοπικός πόνος στην κάτω μεριά της πτέρνας, αμέσως μετά την πρωϊνή έγερση, στην ορθοστασία, στο παρατεταμένο βάδισμα και στο τρέξιμο.
Η ψηλάφιση του σημείου είναι επώδυνη και μπορεί να αποκαλύψει ένα μικρό οστέινο όγκο.


Προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης της άκανθας:

• Αθλήματα στα οποία ασκείται μεγάλη πίεση στην πτέρνα και ιδιαιτέρως αν συνυπάρχουν σφιχτοί μύες στην περιοχή. Τέτοια σπορ είναι το τρέξιμο και το μπαλέτο.

• Πλατυποδία ή αυξημένη ποδική καμάρα. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζει το τόξο του ποδιού και το βάρος του σώματος κατανέμεται ανομοιόμορφα με αποτέλεσμα οι κραδασμοί να προκαλούν αυξημένη τάση στην πελματιαία απονεύρωση.

• Αυξημένο σωματικό βάρος

• Εγκυμοσύνη. Επίσης η αύξηση του βάρους αλλά και το συχνό οίδημα στα πόδια επιβαρύνουν τις πτέρνες.

• Ορθοστασία και παρατεταμένο περπάτημα στην εργασία ή στην καθημερινότητα.

• Ακατάλληλα παπούτσια. Όπου δεν υποστηρίζουν την ποδική καμάρα και δεν αφήνουν τα δάκτυλα να κινηθούν με φυσιολογικό τρόπο.

• Προχωρημένη ηλικία: με την πάροδο των χρόνων αλλάζει η μηχανική του ποδιού.

• Αρθρίτιδα. Κάποιοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στους τένοντες του άκρου πόδα και κατά συνέπεια πελματιαία απονευρωσίτιδα.


Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση:

• Αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου μέσω υπέρηχου, ηλεκτροθεραπείας, Tecar, ήπια μάλαξης τοπικά, εφαρμογή πάγου

• Εφαρμογή Κρουστικού Υπέρηχου (shockwave therapy) όπου τα τελευταία χρόνια είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για την οριστική λύση του προβλήματος.

• Πρόγραμμα διάτασης της πελματιαίας απονεύρωσης

• Ενδυνάμωση παρακείμενων μυών

• Εκμάθηση σωστού τρόπου βάδισης

• Συνίσταται απώλεια σωματικού βάρους από τους ασθενείς