Νευρίνωμα Morton

Το Νευρίνωμα Morton είναι πάθηση του άκρος πόδας που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε το Νευρίνωμα Morton, με τα καλύτερα αποτελέσματα.