Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι πάθηση του άκρος πόδας που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την πελματιαία απονευρωσίτιδα, με τα καλύτερα αποτελέσματα.