Ημικρανία-Πονοκέφαλος

Η ημικρανία-πονοκέφαλος είναι πάθηση του αυχένα που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την ημικρανία-πονοκέφαλο, με τα καλύτερα αποτελέσματα.