Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι πάθηση του αυχένα που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου με τα καλύτερα αποτελέσματα.