Ψύξη αυχένος

Η ψύξη αυχένος είναι πάθηση του αυχένα που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την ψύξη αυχένος με τα καλύτερα αποτελέσματα.