Ραϊβόκρανο

Το ραϊβόκρανο είναι πάθηση του αυχένα που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε το ραϊβόκρανο με τα καλύτερα αποτελέσματα.