Χονδροπάθεια επιγονατίδας

Η χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι πάθηση του γόνατου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την χονδροπάθεια επιγονατίδας, με τα καλύτερα αποτελέσματα.