Οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι πάθηση του γόνατου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την οστεοαρθρίτιδα γόνατος, με τα καλύτερα αποτελέσματα.