Ρήξη χιαστών

Η ρήξη χιαστών είναι πάθηση του γόνατου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε τη ρήξη χιαστών, με τα καλύτερα αποτελέσματα.