Ρήξη συνδέσμων

Η ρήξη συνδέσμων είναι πάθηση του γόνατου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε τη ρήξη συνδέσμων, με τα καλύτερα αποτελέσματα.