ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (TRIGGER FINGER)

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Trigger finger)

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος αποτελεί μια παθολογία που περιορίζει την κίνηση των προσβεβλημένων δακτύλων. Όταν προσπαθείς να ευθειάσεις το δάχτυλο. αυτό “κλειδώνει” ή μπλοκάρει πριν εκτιναχθεί ευθειαζόμενο.

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος αποτελεί μια παθολογία που αφορά όλα τα δάκτυλα του χεριού, καθώς και τον αντίχειρα.
Η πάθηση αυτή οφείλεται στην αδυναμία ομαλής ολίσθησης των δύο καμπτήρων τενόντων από τον δακτυλοειδή σύνδεσμο με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη δύναμη στους τένοντες, προκειμένου να επιτευχθεί η ολίσθησή τους, η οποία προκαλεί το φαινόμενο της αναπήδησης όταν το πεπαχημένο τενόντιο οζίδιο διέρχεται από τον στενό δακτυλιοειδή σύνδεσμο. Η αναπήδηση μπορεί να συμβεί κατά την κάμψη ή την έκταση του δακτύλου ή κατά τις δύο κινήσεις.
Η πάθηση παρουσιάζεται συνήθως στον αντίχειρα στο μέσο και στο παράμεσο δάκτυλο.

Αντιμετώπιση:
Η αυτόματη ύφεση της πάθησης είναι σπάνια. Αν δεν αντιμετωπιστεί η πάθηση, το φαινόμενο παραμένει αποτελώντας μια επώδυνη ενόχληση.
Η συντηρητική αγωγή δεν προσφέρει κάποια αποτελέσματα και συνιστάται η τοποθέτηση νάρθηκα με το δάκτυλο σε έκταση. Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την έγχυση κορτικοστεροειδών με τοπικό αναισθητικό στο έλυτρο των καπτήρων με ήπια αποτελέσματα.
Η χειρουργική επέμβαση στο εκτινασσόμενο δάκτυλο συνίσταται. Είναι σχετικά απλή και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Τα αποτελέσματα είναι άριστα και ο ασθενής επανέρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στις καθημερινές του ασχολίες.