Σύνδρομο de Quervain

Η τενοντοελυτρίτιδα de Quervain είναι μια φλεγμονή του ελύτρου που περιβάλλει δύο από τους τένοντες που κινούν τον αντίχειρα. Οι τένοντες αυτοί είναι ο βραχύς εκτείνων του αντίχειρα και ο μακρύς απαγωγός του αντίχειρα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κερκιδική απαγωγή του αντίχειρα, δηλαδή την απομάκρυνσή του από το χέρι στο ίδιο επίπεδο. Οι τένοντες αυτοί περικλείονται σε τένοντια έλυτρα οπότε με την κίνησή τους ασκείται τριβή προκαλώντας πάχυνση των ελύτρων στα πλαίσια μιας χρόνιας εκφυλιστικής διαδικασίας.

Οι αθλητές, οι χειρωνάκτες και τα άτομα που ασχολούνται συστηματικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εμφανίζουν συχνά προβλήματα με τους τένοντες στα χέρια τους.


Αιτιολογία:

Έχει υποστηριχθεί ότι το Σύνδρομο de Quervain μπορεί να οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις του αντίχειρα, άρα να αποτελεί ένα από τα σύνδρομα υπέρχρησης αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά.


Συμπτώματα:

Τα συμπτώματα είναι ο πόνος κατά την απαγωγή ή και την έκταση του αντίχειρα και μπορεί να ψηλαφηθεί κριγμός κατά μήκος της κερκιδικής επιφάνειας του αντιβραχίου.


Θεραπεία:

Ο κύριος στόχος της θεραπείας του Συνδρόμου de Quervain είναι η ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από τον ερεθισμό και το τοπικό οίδημα.

Στα πρώτα στάδια του συνδρόμου εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία με εφαρμογή νάρθηκα ακινητοποίησης του καρπού και του αντίχειρα και αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή.

Η φυσικοθεραπεία βοηθά τα μέγιστα στη μείωση του οιδήματος και του πόνου, μέσω των υπερήχων του Laser, της Ιοντοφόρεσης κ.ά.

Οι διαστάσεις των μυών και των τενόντων στα όρια του πόνου ξεκινάνε τις πρώτες μέρες.

Μόλις ελαττωθεί ο πόνος αρχίζουν ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της περιοχής.

Το τελευταίο στάδιο της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης είναι οι ασκήσεις νευρομυϊκής συνεργείας, οι οποίες έχουν σκοπό την πλήρη ενδυνάμωση του καρπού και του αντίχειρα και την επανένταξη του ασθενή στις φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες.