Περιαρθρίτιδα

Η περιαρθρίτιδα είναι πάθηση του ώμου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την περιαρθρίτιδα, με τα καλύτερα αποτελέσματα.