Σύνδρομο στροφικού πετάλου ώμου

Το σύνδρομο στροφικού πετάλου ώμου είναι πάθηση του ώμου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε το σύνδρομο στροφικού πετάλου ώμου, με τα καλύτερα αποτελέσματα.