Ιερολαγονίτιδα

Η ιερολαγονίτιδα είναι πάθηση του ώμου που χρήζει φυσικοθεραπείας.

Στο Physiosense αντιμετωπίζουμε την ιερολαγονίτιδα, με τα καλύτερα αποτελέσματα.