ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τεχνικές Φυσικοθεραπείας

Όλες οι τεχνικές φυσικοθεραπείας στο Physiosense Αθήνα – Κουκάκι, ακολουθούνται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του ασθενή.

Μέθοδος Muligan, Kinesiotape, PNF και όλες οι σύγχρονες τεχνικές φυσικοθεραπείας.

«Το φυσικοθεραπευτήριο είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.