ΜΕΘΟΔΟΣ MULLIGAN

Μέθοδος Mulligan – Manual Therapy

Τι είναι η μέθοδος Mulligan και ο σκοπός της μεθόδου

Η μέθοδος Mulligan είναι μια εξειδικευμένη τεχνική κινητοποίησης που πραγματοποιείται με συντονισμένη χρήση παθητικής κινητοποίησης και ενεργητικής κίνησης, επιτρέποντας ταυτόχρονα στο θεραπευτικό τοπίο να παραμένει ανοικτό προς άλλες μεθόδους χρήσιμες κατά περίπτωση.
Σκοπός της μεθόδου, είναι η διόρθωση της θέσεως των αρθρικών επιφανειών, έτσι ώστε να επιτευχθεί άμεσα η μείωση του πόνου και η αύξηση της εύρους κίνησης.