ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η θεραπευτική άσκηση εστιάζει στην αποκατάσταση της παθολογίας του ασθενή με στόχο της βελτίωση της λειτουργικότητάς του. Χαρακτηρίζεται από ασκήσεις οι οποίες είναι επιλεγμένες μετά από κλινική αξιολόγηση κατά την οποία εξετάζονται λειτουργικές δοκιμασίες (ελαστικότητα, εύρος κίνησης).
Το θεραπευτικό πρόγραμμά μας, διαμορφώνεται με βασικό άξονα τις καθημερινές απαιτήσεις του ασθενή (αθλητικές ή εργασιακές). Σκοπός της θεραπευτικής άσκησης είναι να επιστρέψει ο ασθενής στις καθημερίνες  δραστηριότητες αλλά και να υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής, όπου η άσκηση θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την βελτίωση της γενικότερης φυσικής του κατάστασης.

Σε ποιούς απευθύνεται:

• Μετατραυματική Αποκατάσταση

• Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

• Χρόνιο πόνο

• Τρίτη Ηλικία

• Οστεοπόρωση

• Σκλήρυνση κατά πλάκας

• Πάρκινσον κ.ά.