ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Φυσικοθεραπευτηρίου

Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπευτηρίου στο Physiosense είναι ποιοτικές και καλύπτουν τις ανάγκες του ασθενή, σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις.

Στο Physiosense εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και παρέχουμε υπηρεσίες φυσικοθεραπευτηρίου όπως: θεραπευτική μάλαξη, μετεγχειρητική αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση, αθλητικές κακώσεις, νευρολογική αποκατάσταση.

“Το φυσικοθεραπευτήριο είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.